ป่าชายเลน (อ่าวคุ้งกระเบน)

มาถึงอีกหนึ่งที่สำคัญสำหรับธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรีนั่นคือ สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (อ่าวคุ้งกระเบน) เป็นศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยธรรมชาติที่สวยงามมีสะพานทอดยาวคดเคี้ยวไปตามแนวชายป่า พร้อมจุดชมวิวมากมาย ทำให้ทุกท่านที่มาสัมผัสต้องจดจำแบบไม่รู้ลืม